Стихотворение №:940
Статус: конкурсное
Название: ШУБУУД-БУРХАД
Автор: dugarov
Тема:
Оценено посетителями: 210 раз. Средний балл: 0
Огторгойн олон бурхад сооhоо
Ошото минии харгые
Алишье зyгтэ ябахадам
Алдангyйгooр хоер шубууд
Yдэшэн, манан ябадаг лэ!