Стихотворение №:1084
Статус: конкурсное
Название:
Автор: batsengel
Тема:
Оценено посетителями: 120 раз. Средний балл: 0
Шөнийн гэгээ

	Асаасан янжуурын цог, харанхуйд
	Алтан аалз шиг гэрэлтэхэд
	Тэвэрсэн бүсгүйн галбир, дэргэд
	Тэнгэрийн дагина мэт үзэгдэв.