Псевдоним: sirendorzhiewa
ФИО: Цырендоржиева Дэнсэма Намсараевна
Контактная информация: Джидинский район, с. Боргой
E-mail: minkult-nic@mail.ru
Возраст: 27
женский

Всего прислано стихов: 2, в том числе на конкурс: 2
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:1018
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 191 раз. Средний балл: 0
Сэдьхэл, зyрхэмни yбдэнэ -
Зyрхэнэйм yбшэн - дуран.
Сэдьхэлдэм дуран уйлана.
Энеэдэг hай сэдьхэлни,
Эдэгэдэг hай зyрхэмни.
Аргалха шэди байдаг hай,
Арюухан дурандам харюусадаг hай.
№:1020
Название:
Тема:
Оценено посетителями: 161 раз. Средний балл: 0
Зyрхэмни, халуун зyрхэмни
Сохилон,  лугшан жаргажа байна.
Сэдьхэл дyyрэн сагаан hанаамни
Сэсэгтэ таладал сэсэглэжэ байна.

Минии,  шинии зyрхэн соо
Манай сэбэр дуран hалбарна.
Минии, шинии сэдьхэл соо
Манай гое хyгжэм зэдэлнэ.