Псевдоним: balma
ФИО: Бальжанимын Балма
Контактная информация: Монголия
E-mail: minkult-nic@mail.ru
Возраст: 30
мужчина

Всего прислано стихов: 2, в том числе на конкурс: 2
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:1092
Название: Ханияа хайрлая
Тема:
Оценено посетителями: 256 раз. Средний балл: 0
Амидарал гэхэ томохон ћургуулиие
Альган дээрээ їргэжэ тїгэсхэ алгатай юм шэнги
Аалихан ханидаа бї тонирхоё.
Алхажа єєрєє ћайн ћураагїй байгаад,
Алил ћайниие эдлэхэ ушартай юм шэнги
Алаг нюдэндээ гомдол бї хїбэртэлэе.
Харанхы гэртэ гансаараа хоноходо
Хашан їншэржэ нойр хулжадаг бол
Хан хорвоое гансаараа тулахада
Харин яахаан ћанажа, ханияа хайрлая.
Алибаа бїхэндэ ариг гамтай ородог хани
Аашанай ћайханаар мићэлзэхэ нюдэ хоёрой
Алин їнэтэй болохые 
Алагхан зїрхэндєє лабхан жиннэжэ ханияа хайрлая.
Набша гилалзатар энеэћэн нїхэрєє 
Намћаа нюужа дурлал хулгайлаа гэжэ
Нарћа сангатал хардал маналгїй
Налгархан намар иг сэдьхэлээрээ ханияа хайрлая.
Хэћэн бїтээћэн бїхэн минии шармайлга
Хэгдээдїй, бїтээгдээдїй бїхэн шинии буруу гэжэ
Хэтэ ћанаћан хїсэлэн бїхэниинь бэелэгдэхэ албатай юм шэнги
Хэтэрїїлжэ ханияа гомодхоонгїй хайрлая.

№:1093
Название: Найрагша хїн хєєрхэй
Тема:
Оценено посетителями: 138 раз. Средний балл: 0
Бїргэ бараг бууха сэдьхэлэй сэрэгдэлые бариха гэжэ
Бїрэнхы тоочхон бодолдо унажа,
Бїрхэг тэнгэри гэнтэ сэлмэћэн шэнги
Уянгын онгоды оложо абадаг найрагша хїн хєєрхэй.
Элбэг баян мэдэлгэ олохол гэжэ
Їдэржэн номой обоондо булагдажа,
Уран їгєєр зїрхэнэй їнэн їчилээн элидхэжэ,
Їсэг Буддын зїрхэнэй шућаа юулэдэг
Найрагша хїн хєєрхэй.
Ашые харюулха энрил 
Амараг дурлалай хайрын дуун
Ажамидаралай эреэн барааниие
Ахар ћэлмэ шэнги хошоноор уянгалдаг
Найрагша хїн хєєрхэй.