Стихотворение №:94
Статус: конкурсное
Название: Их урсгал
Автор: bathuu
Тема:
Оценено посетителями: 130 раз. Средний балл: 0.1
Ухэл амьдрал руу урсана
Амьдрал хууг минь урсгана
Хуу минь аавруугаан урсана
Намайг хуу минь урсгана
Би ээжруугээн урсана
Ээжийгээн би урсгана
Ирсэн зуг руугээ ээж минь урсана
Эргэх ертонц бухэлдээн урсана