Стихотворение №:601
Статус: конкурсное
Название:
Автор: antimania
Тема:
Оценено посетителями: 161 раз. Средний балл: 0.2
Жирэмсэн болжээ гэж зїїдлэв.
Жам юм хойно.
Жаргал дуусжээ гэж итгэв.
Цочоод сэрэв.
Хэвлийгээ тэмтрэв.
Хэвийн байлаа.
Ашгїй дээ.