Стихотворение №:1116
Статус: конкурсное
Название:
Автор: ulsite
Тема:
Оценено посетителями: 159 раз. Средний балл: 0.1
Аялга дуунайм мїрнїїдни
Аман зохёолой абдарћаа
Арад зоноймнай хадагалћан
Алтан уута баялигћаа.

Хайлуулан хуурдадаг хїгжэмынь
Хайрата инагайм дуранћаа
Хумиран їлхэлдэг шїрэнїїдни
Хїринхэн улаахан зїрхэнћєє.

Энхэргэн зєєлэхэн їгэнїїдынь
Эльгэ нимгэхэн эжынэрћээ
Алдуугїй урагшаа дабшахашни
Абын алтан ћургаалћаа.

Буурал Буряадтаа тїрэћэмни
Баабай эжын буянћаа
Бэлигэ бэлиг – охимнай
Бурхан багшымнай адисћаа.