Стихотворение №:1103
Статус: конкурсное
Название: Мөн чанар ба зурагт
Автор: bathuag
Тема:
Оценено посетителями: 173 раз. Средний балл: 0

Зурагтаар зун харин гадаа
Цас бударч байхад би дургүй ээ 
Зузаан мөс цонхон дээр хээ урлаж
Цагаан өнгө ноёлож байхад
Дэлгэц дүүрэн цэцэг алаглахад
Даанч би дургүй ээ
Уг чанартаа хүний амьдралын 
Мөн чанар нь хуурамч гэдгийг 
        Өдөр бүхэн санагдуулдаг ч гэлээ
        Өнгөт зурагтандаа би хайртай.