Псевдоним: bathuu
ФИО:
Контактная информация:
E-mail: konkurs@nimbuev.ru
Возраст: 0
мужчина

Всего прислано стихов: 5, в том числе на конкурс: 5
Средний балл: нет

Стихи поэта:

№:93
Название: Сунсээн би харнам
Тема:
Оценено посетителями: 142 раз. Средний балл: 0

Намайг дагуулсан сунсээн би харнам
Намайг дагасан суудрээн бас харнам
Суудэр сунс хоерын дунд
Эх орон ээж хоер минь багтнам
Ээж эх орон хоерын минь дунд
Эргэх орчлон хуутэй минь хамт бахтнам
№:94
Название: Их урсгал
Тема:
Оценено посетителями: 142 раз. Средний балл: 0.1
Ухэл амьдрал руу урсана
Амьдрал хууг минь урсгана
Хуу минь аавруугаан урсана
Намайг хуу минь урсгана
Би ээжруугээн урсана
Ээжийгээн би урсгана
Ирсэн зуг руугээ ээж минь урсана
Эргэх ертонц бухэлдээн урсана
№:95
Название: Ганс сайхан дурлахсан
Тема:
Оценено посетителями: 195 раз. Средний балл: 0.1
Ганц сайхан дурлахсан
Гал усан дунд
Тэнхээт араатан мэт тэрслэж
Тэгээд шатаж тэр чигээрээ
Урсаж нэг дурлахсан

Ганц сайхан дурлахсан
Амьдрал ухэл дунд
Атаат дайсан мэт арсалдаж
Амьсгалаан тасартал
Асгаруулж нэг дурлахсан.

Ганц сайхан дурлахсан
Нигуулсэн бурхан мэт
Нугэл буян хоерыг нуурэлуулж
Нуднийхээ цоцгийг хорз болтол
Хорсол занал мэт дурлахсан

Ганц сайхан дурлахсан
Галав эртнийн мэт
Газар тэнгэрийн завсарт
Галт уул мэт оргилж
Ганц сайхан дурлахсан.
№:96
Название: ОРЧЛОН
Тема:
Оценено посетителями: 160 раз. Средний балл: 0.1
Орчлонгийн гоел магнайдаан байдаг
Одод тэнд л чуулдаг
Орчлонгийн зуусгэл олмийдоон байдаг
Онон тэнд л урсдаг
Орчлонгийн гуниг завсарт нь байдаг
Тэнд би уйлдаг
Ертонцийн мэлмий тэнгэртээн байдаг
Тэнд нар байдаг
Ертонцийн амьсгал хэвлийдэн байдаг
Тэнд Хэрлэн урсдаг
Ер булын юм бухэн завсарт нь байдаг
Тэнд би инээдэг
Ертонцийн зууд дээхнээн байдаг
Уулс тэнд л нуудэг
Ертонцийн зовлон хормойдоон байдаг
Уулс тэнд л суудаг
Ероол хараал хоер завсартнь байдаг
Тэнд хумууний урс байдаг
Ертонц над дээр байдаг
Ертонц дээр би байдаг аа.
№:97
Название: Бурхан зугийн салхи
Тема:
Оценено посетителями: 210 раз. Средний балл: 0

Хаан эцгийнхээ овор дээр гунж эрхэлхэд
Хатан титэмээн гээчихээд надтай эрхэлхэд
Тэнгэр эцгийн охин энгэр тушдэг
Тэгш жаргалын тэвэрт хоеул багтдаг

Хайрхан ээжийнхээ энгэрт хан хуу эрхэлхэд
Хасбуу тамгаан гээчихээд гунжтэй эрхэлхэд
Арга билгийн буувэй эгшиг хонддог
Алаг хоер зурх аянд морддог

Аргын дорвон бэрх хойморьт эрхэлхэд
Алган хээгээн ниилуулж хоеул  эрхэлхэд
Бумбан хоер толгод бундан хээтэй болдог
Бурхан зугийн салхи зурхэн тушаа ирдэг

Зусэр дорвон хучтэн хойморьт эрхэлхэд
Зурх зурхээн дэрлээд хоюулханаан эрхэлхэд
Билгийн хоер загас бундан хээтэй болдог
Бурхан зугийн салхи зурхэн тушаа ирдэг

Хатан суйхийн сулжээс овор тэмтрэх шиг болдог
Хаан бэйлийн горлоос эвлээд нийлэх шиг болдог
Зуугуул улаан наран зурс хийх шиг болдог
Зууван цагаан саран элэгдэх шиг болдог.